ข่าวดี!! เพิ่มอีก 2 หลักสูตร เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ.

ข่าวดี!! เพิ่มอีก 2 หลักสูตร เรียน e-Learning นับชั่วโม […]

อ่านต่อ...

รายชื่อคืนเงินนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเองในภาคเรียนที่ 1/2563 รอบที่ 4

รายชื่อคืนเงินนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเองในภาคเรียนท […]

อ่านต่อ...

กยศ. เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ให้บริการสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับไอแบงก์แล้ววันนี้

กยศ. เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Co […]

อ่านต่อ...

รายชื่อคืนเงินนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเองในภาคเรียนที่ 1/2563 รอบที่ 3

รายชื่อคืนเงินนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเองในภาคเรียนท […]

อ่านต่อ...

การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การ […]

อ่านต่อ...

ยืนยันค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลานี้

ยืนยันค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวัน […]

อ่านต่อ...