กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีวินัยและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน โดยกองทุนจะดำเนินการคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนและสถานศึกษาที่สมควรจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • ประเภทนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ
  • ประเภทศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ
  • ประเภทสถานศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร
การคัดเลือกรางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 …คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร
การคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบประจำปีการศึกษา 2564 …คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร
การคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 …คลิก

ขอบคุณข้อมูล :: https://www.studentloan.or.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *