การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลงนามแบบยืนยัน

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่จะกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563 ตรวจสอบรายชื่อ !!! จดลำดับที่ 1. รับแบบใหม่ 2. รับแบบเก่า 3. เซ็นส่ง มาแจ้งเจ้าหน้าที่ดังนี้ (อย่าลืมส่งเอกสารที่ไหนเซ็นที่นั่น) (อย่าลืมชั้นปีสุดท้ายที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหลายที่มาเซ็นเอกสารแล้วไม่ต้องมาอีก หรือมารับเอกสารเก่าหรือให้ตัวแทนมารับแล้วส่งไปให้ก็ได้) (ใครไม่มีชื่อ มีปัญหา ให้มาติดต่อวันที่ 18 พ.ย. 2563)

 1. สามพร้าว คณะวิทยาศาสตร์ มาติดต่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สามพร้าว) เวลา 8.30-12.00 น.
 2. สามพร้าว คณะเทคโนโลยี และคณะพยาบาล มาติดต่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สามพร้าว) เวลา13.00-16.00 น.
 3. สามพร้าว คณะมนุษยศาสตร์ฯ มาติดต่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สามพร้าว) เวลา 8.30.00-14.00 น.
 4. ม.ใน คณะครุศาสตร์ มาติดต่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องแนะแนว เวลา 8.30.00-15.00 น.
 5. ม.ใน คณะวิทยาการจัดการ มาติดต่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องแนะแนว เวลา 8.30.00-15.00 น.
 6. ม.ใน คนที่อยู่สามพร้าวแต่ส่งที่ ม.ใน มาติดต่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องแนะแนว เวลา 8.30.00-15.00 น.
ขั้นตอนการปฏิบัติต้องปฏิบัติดังนี้
 1. ถ้าอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้แทนโดยชอบธรรมคือ
  บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง) และให้แนบบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  (ให้นำกลับไปเซ็น ลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง ต้องเหมือนกันกับในแบบยืนยัน **แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่าอายุยังไม่ถึง 20 ปี นำมาส่งกลับวันที่ 23 พ.ย.2563)
 2. ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่เซ็นในแบบยืนยัน)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของทุกคนที่แนบมาต้องยังไม่หมดอายุ
 4. หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลให้แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย 2 แผ่น

ไฟล์แนบ

ไฟล์ประกาศรายชื่อลงนาม กยศ.

ไฟล์ประกาศรายชื่อลงนาม กรอ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *