ตรวจสอบรายชื่อและเซ็นสัญญา (ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่)

ข่าวทั่วไป นักศึกษาใหม่

ตรวจสอบรายชื่อและเซ็นสัญญา (ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่)

ผู้ที่ต้องนำผู้ปกครองมาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (เอกสารห้ามลบอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลบไม่ต้องนำมา)
** ทุกคนที่ไม่มีรายชื่อห้ามนำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในเวลาดังกล่าว ให้รอประกาศรอบต่อไป (ไม่นานได้ทุกคน)
  1. ผู้ค้ำประกันต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและปากกามาด้วยทุกคน
  2. ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุในสัญญาเท่านั้น
  3. ณ วันที่ส่งสัญญาเจ้าหน้าที่งานกองทุนแจ้งให้แก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มให้เตรียมมาในวันที่เซ็นสัญญา
  4. ผู้กู้ที่ส่งสัญญาที่ ม.ใน คณะครุศาสตร์ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่อาคารกิจกรรมชั้นล่าง เวลา 9.00 น.
  5. ผู้กู้ที่ส่งสัญญาที่ ม.ใน คณะวิทยาการจัดการ ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่อาคารกิจกรรมชั้นล่าง เวลา 11.00 น.
  6. ผู้ที่ส่งสัญญาที่ ม.ใน แต่ สังกัดคณะอื่น ๆ ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่อาคารกิจกรรมชั้นล่าง เวลา 9.00 น.
  7. ผู้กู้ที่ส่งสัญญาที่ สามพร้าว คณะเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสามพร้าว เวลา 9.00 น.
  8. ผู้กู้ที่ส่งสัญญาที่ สามพร้าว คณะวิทยาศาสตร์ ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสามพร้าว เวลา 11.00 น.
  9. ผู้กู้ที่ส่งสัญญาที่ สามพร้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาในวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสามพร้าว เวลา 9.00 น.
  10. ผู้กู้ที่ส่งสัญญาที่สามพร้าว แต่แจ้งว่าจะมาเซ็นสัญญาที่ ม.ใน ให้นำผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่อาคารกิจกรรมชั้นล่าง เวลา 9.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ :: ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *