ลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รอบที่2]

ลงนามแบบยืนยัน

ลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [รอบที่2]

ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มารับแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม  2562  เวลา  9.00-15.00 น. ที่ห้องแนะแนวฯมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (หากไม่สะดวกที่จะลงนามแบบยันยันในช่วงปิดภาคเรียน ให้มาสัปดาห์แรกของเปิดภาคเรียนที่ 2/2562)

ขั้นตอนการปฏิบัติต้องปฏิบัติดังนี้

  1. หากผู้ขอกู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้แทนโดยชอบธรรมคือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง) และให้แนบบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องลงนามโดยลายมือชื่อตนเองและต้องเหมือนกับที่เซ็นในแบบยืนยัน)
  2. ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่เซ็นในแบบยืนยัน)
  3. บัตรประชาชนของทุกคนที่แนบมาต้องยังไม่หมดอายุ
  4. หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลให้แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย 2 แผ่น

***  หากใครไม่มีรายชื่อในการเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนในรอบที่ 1 และ2 ไม่ว่าจะสาเหตุใด ให้มาติดต่อที่แนะแนวโดยตรง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
(หากไม่สะดวกที่จะลงนามแบบยันยันในช่วงปิดภาคเรียน ให้มาสัปดาห์แรกของเปิดภาคเรียนที่ 2/2562)

ค้นหา : รายชื่อรอบที่2

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *