รับสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2562

ข่าวกองทุนกู้ยืม นักศึกษาใหม่ ลงนามแบบยืนยัน

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง รับสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียน  ปีการศึกษา  2562

  • ให้นักศึกษากองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ที่ทำสัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปี 2562 เป็นปีแรก ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มารับเอกสารที่ห้องแนะแนว ได้ตั้งแต่วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. และให้ปฏิบัติดังนี้
    1. กรณีที่นักศึกษาอาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ให้นำผู้ค้ำประกันที่มีชื่อในสัญญา มาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่  3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมหลังเก่า เวลา 8.30 น. (ตรงเวลาและนำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย) พร้อมทั้งส่งสัญญาและแบบยืนยันในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 (ดังนั้นต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและเอกสารต้องครบ) แต่งกายชุดนักศึกษา
    2. กรณีที่นักศึกษาอาศัยอยู่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด  ให้นำผู้ค้ำประกันที่มีชื่อในสัญญา ไปเซ็นสัญญาที่ว่าการอำเภอที่ผู้กู้ยืมมีทะเบียนบ้านอยู่ (วันเวลาตามที่นักศึกษาและผู้ค้ำประกันสะดวก)  และให้นำสัญญามาส่งที่ห้องแนะแนว ม.ใน ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

** หากนักศึกษาคนใดยังไม่มีหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เร่งดำเนินการและส่งในวันที่ส่งสัญญา
** หากไม่มีรายชื่อให้รีบติดต่อที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ห้องแนะแนว ม.ใน)
** ห้ามลบสัญญาด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น

ลิงก์ตรวจสอบ :: CLICK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *