การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวทั่วไป ลงนามแบบยืนยัน

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 ตรวจสอบรายชื่อ  จดลำดับที่รับแบบและลำดับที่เซ็นส่ง มารับแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในวันที่ 25-28 มิถุนายน  2562  เวลา  9.00-15.00 น. (ใครจะมาวันไหนต้องตรวจสอบประกาศ)  ที่ห้องแนะแนวฯมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขั้นตอนการปฏิบัติต้องปฏิบัติดังนี้

  1. หากผู้ขอกู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามในช่องผู้แทนโดยชอบ (ผู้แทนโดยชอบธรรมคือ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง) และให้แนบบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องลงนามโดยลายมือชื่อตนเองและต้องเหมือนกับที่เซ็นในแบบยืนยัน)
  1. ให้ผู้ขอกู้ยืมทุกคนนำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 แผ่น พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องประกอบการลงนาม (ลายเซ็นต้องเหมือนกับลายเซ็นที่เซ็นในแบบยืนยัน)
  1. บัตรประชาชนของทุกคนที่แนบมาต้องยังไม่หมดอายุ
  2. หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลให้แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย 2 แผ่น
  3. การเขียนวันที่ทำสัญญาในแบบยืนยันการลงทะเบียน วันที่ต้องดูจากสัญญาเก่าที่แจกให้ (ห้ามเปลี่ยนแปลงวันเดือนปี โดยเด็ดขาด)

ลิงก์ : ตรวจสอบรายชื่อ

สาเหตุที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

  1. นักศึกษามีรายชื่อแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินแต่ยังไม่มาแก้ไข
  2. นักศึกษายังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan
  3. นักศึกษายืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงแล้ว แต่ ยืนยันผิด

ตัวอย่าง

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายแนะแนว มรภ.อุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *