ยืนยันค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลานี้

ยืนยันค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวัน […]

อ่านต่อ...

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่เคย […]

อ่านต่อ...

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม สำหรับผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม สำหรับผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงิ […]

อ่านต่อ...

พิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดทข้อมูล 12 กรกฎาคม 2563

พิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดทข้อม […]

อ่านต่อ...

ประกาศเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63) และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่ประสงค์จะยื่นกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นปีแรก

ประกาศเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษา […]

อ่านต่อ...

ประกาศเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารขอกู้ยืมของนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1และ 2 ของนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 – 5 ในปีการศึกษา 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารขอกู้ยืมของนักศึกษากองทุนใ […]

อ่านต่อ...

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง  กา […]

อ่านต่อ...