การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan ปี 2563

ยืนยันค่าเล่าเรียน ลงค่าเทอม

การยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริงในระบบ e-Studentloan ปี 2563 กองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และ2

เว็บไซต์ กยศ. : https://www.studentloan.or.th/

ภาคปกติและภาคพิเศษ

ให้นักศึกษา กยศ. ชั้นปีที่ 2,3,4 และ 5 ยืนยันค่าลงทะเบียนในระบบ e-studentloan  ดังนี้

คณะ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสิ้น
ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ(สาขาธุรกิจค้าปลีก)

7,000

7,500

150

0

7,150

7,500

คณะครุศาสตร์ 7,000 150 7,150
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,000 150 7,150
คณะวิทยาศาสตร์ 9,000 150 9,150
คณะเทคโนโลยี 9,000 150 9,150
สาขาวิชาโยธาสถาปัต 12,000 150 12,150
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 14,000 150 14,150
สาขาพยาบาลศาสตร์ 43,500 150 43,650

ตัวอย่างการยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ☎ โทร.04221104059 ต่อ 1721

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *