พิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดทข้อมูล 12 กรกฎาคม 2563

ข่าวกองทุนกู้ยืม

พิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดทข้อมูล 12 กรกฎาคม 2563

แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563
การเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนกยศ. ลักษณะที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 2-5
ภาคเรียนที่ 1/2563

การดำเนินการ

  1. นักศึกษาพิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนให้อยู่หน้าเดียวกันมาทั้งหมด 2 แผ่น  (หมึกสีดำ เต็มหน้ากระดาษ A4 สีขาว)
  2. นักศึกษาลงนาม
   กรณีที่ 1 หากอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้กู้และผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม
   กรณีที่ 2 หากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ลงนามแค่ผู้กู้ยืม
  3. ส่งเอกสารที่ห้องแนะแนว ดังนี้
   3.1 ส่งแบบยืนยันการลงทะเบียน 2 แผ่น
   3.2 หากอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ส่งบัตรประชาชนของนักศึกษา และบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม เซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร และลายมือชื่อต้องเหมือนกับที่ลงนามในแบบยืนยัน จำนวน 1 ชุด
   3.3 หากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ลงนามแค่ผู้กู้ยืม ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ เซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร และลายมือชื่อต้องเหมือนกับที่ลงนามในแบบยืนยัน จำนวน 1 ชุด
   3.4 ส่งแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ฉบับจริง (เอกสารที่ใช้สแกนเป็น PDF เรียงเอกสารตามประกาศในครั้งแรก คนละชุดกับ 3.2 และ 3.3)
  4. กำหนดการส่งเอกสาร
   =>> ติดต่อที่ห้องแนะแนวได้ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  5. ขั้นตอนการส่งเอกสาร แจ้งเลขที่แบบยืนยันการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อรับเอกสารเก่าคืน (ตรวจสอบลำดับที่ F ชมรม กยศ.) พร้อมทั้งนำวันที่ทำสัญญาเขียนลงในแบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ดำเนินการในวันที่ส่งแบบยืนยันการลงทะเบียนเลขที่แบบยืนยันไม่ใช่เลขเดียวกันกับข้อ 4)

ตัวอย่างเลขที่แบบยืนยัน


*** หมายเหตุ หากนักศึกษายังไม่ได้รับแบบยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งจากงานกองทุน เข้า e-mail ของนักศึกษา นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต้องตกใจ และไม่ต้องกลัวว่าจะตกหล่น งานกองทุนจะดำเนินการส่งเอกสารให้ในรอบต่อไปจนกว่าจะครบทุกคน

🔰ลิงก์ตรวจสอบแบบยืนยันเก่า

🔰ลิงก์โหลดแบบยืนยัน 1/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *