การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2563

ข่าวกองทุนกู้ยืม ข่าวทั่วไป

การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศจากงานกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.
เรื่อง การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2563

ให้นักศึกษา กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกชั้นปีที่ได้กู้ยืมแล้วในภาคเรียนที่ 1/2563 และมีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2563 ส่งเอกสารการ ขอกู้ยืมในวันที่ 2-16 ตุลาคม 2563 ดังนี้

  1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 ฉบับ
  2. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 1 ฉบับ (ยกเว้นนักศึกษาที่รหัสขึ้นต้นด้วย 63 ไม่ต้องแนบผลการเรียน)
สถานที่ส่งเอกสาร

** เรียนที่ ม.ในเมือง ส่งเอกสารที่ห้องแนะแนว
** เรียนที่สามพร้าวส่งเอกสารที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสามพร้าว

หลังจากบันทึกแบบยืนยันขอกู้ให้นักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนได้ทันทีโดยบันทึก ดังนี้

** เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่ใบลงทะเบียน ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จ(ถ้ามี)หรือรหัสนักศึกษา
** วันที่เอกสารให้ใส่วันที่ปัจจุบัน
** นักศึกษารูปแบบพิเศษให้ติดตามกำหนดการเพิ่มถอนรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2563
จากฝ่ายทะเบียนก่อน เพิ่มถอนรายวิชาเสร็จแล้วให้ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ e-Studentloan และยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง (ค่าลงทะเบียนตามจริงที่ได้เพิ่มถอนรายวิชาเสร็จแล้ว) จากนั้นให้นำแบบคำขอกู้ยืมส่งที่ห้องแนะแนวฯ ทันที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *