ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส […]

อ่านต่อ...

ให้นักศึกษากองทุน กยศ. ที่สังกัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ให้นักศึกษากองทุน กยศ. ที่สังกัด ชมรม TO BE NUMBER ONE […]

อ่านต่อ...

กิจกรรม Gen Z ปฏิบัติเตรียมความพร้อมสู่โลกมืออาชีพ

  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  กองทุน กย […]

อ่านต่อ...