แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563

ลงนามแบบยืนยัน

แบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563
การเซ็นแบบยืนยันการลงทะเบียนกยศ. ลักษณะที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 2-5
ภาคเรียนที่ 1/2563

การดำเนินการ

 1. นักศึกษาพิมพ์แบบยืนยันการลงทะเบียนให้อยู่หน้าเดียวกันมาทั้งหมด 2 แผ่น  (หมึกสีดำ เต็มหน้ากระดาษ A4 สีขาว)
 2. นักศึกษาลงนาม
  กรณีที่ 1 หากอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้กู้และผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม
  กรณีที่ 2 หากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ลงนามแค่ผู้กู้ยืม
 3. ส่งเอกสารที่ห้องแนะแนว ดังนี้
  3.1 ส่งแบบยืนยันการลงทะเบียน 2 แผ่น
  3.2 หากอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ส่งบัตรประชาชนของนักศึกษา และบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม เซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร และลายมือชื่อต้องเหมือนกับที่ลงนามในแบบยืนยัน จำนวน 1 ชุด
  3.3 หากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ลงนามแค่ผู้กู้ยืม ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ เซ็นสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร และลายมือชื่อต้องเหมือนกับที่ลงนามในแบบยืนยัน จำนวน 1 ชุด
  3.4 ส่งแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ฉบับจริง (เอกสารที่ใช้สแกนเป็น PDF เรียงเอกสารตามประกาศในครั้งแรก คนละชุดกับ 3.2 และ 3.3)
 4. กำหนดการส่งเอกสาร
  • เลขที่แบบยืนยัน R0001 – R0200 ส่งเอกสารวันที่ 15 มิถุนายน 2563
  • เลขที่แบบยืนยัน R0201 – R0400 ส่งเอกสารวันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • เลขที่แบบยืนยัน R0401 – R0600 ส่งเอกสารวันที่ 17 มิถุนายน 2563
  • เลขที่แบบยืนยัน R0601 – R0800 ส่งเอกสารวันที่ 18 มิถุนายน 2563
  • เลขที่แบบยืนยัน R0801 – R1000 ส่งเอกสารวันที่ 19 มิถุนายน 2563
  • เลขที่แบบยืนยันรหัส S ส่งวันที่ 22 มิย. 2563
  • เลขที่แบบยืนยัน R1000 ขึ้นไป มาวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 5. ขั้นตอนการส่งเอกสาร แจ้งเลขที่แบบยืนยันการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อรับเอกสารเก่าคืน (ตรวจสอบลำดับที่ F ชมรม กยศ.) พร้อมทั้งนำวันที่ทำสัญญาเขียนลงในแบบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ดำเนินการในวันที่ส่งแบบยืนยันการลงทะเบียนเลขที่แบบยืนยันไม่ใช่เลขเดียวกันกับข้อ 4)

*** หมายเหตุ หากนักศึกษายังไม่ได้รับแบบยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งจากงานกองทุน เข้า e-mail ของนักศึกษา นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต้องตกใจ และไม่ต้องกลัวว่าจะตกหล่น งานกองทุนจะดำเนินการส่งเอกสารให้ในรอบต่อไปจนกว่าจะครบทุกคน

🔰ลิงก์ตรวจสอบแบบยืนยันเก่า

🔰ลิงก์โหลดแบบยืนยัน 1/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *