นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแก้ไขเอกสาร 2/2562 ที่ห้องแนะแนว

ข่าวกองทุนกู้ยืม

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแก้ไขเอกสาร 2/2562 ที่ห้องแนะแนว

 1. นางสาวจรวยพร ชัยมลตรี ขาดสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเซ็นสำเนาถูกต้องโดยการเขียนชื่อ+นามสกุล
 2. นางสาวกุลธิดา หัสกรรณ์ ขาดสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเซ็นสำเนาถูกต้องโดยการเขียนชื่อ+นามสกุล
 3. นางสาวขนิษฐา พิลาแดง ให้มาติดต่อเซ็นสำเนาถูกต้องที่ห้องแนะแนว (ไม่ต้องนำหลักฐานอะไรมา)
 4. นายอิทธิพงษ์ วงศ์ประชุม ผู้กู้ยังไม่ลงนามในแบบยืนยัน 1 ชุด
 5. นางสาววริยา ภิญโญ เขียนวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุผิด มาติดต่อที่แนะแนวทำใหม่
 6. นางสาวศศิมา เฮ้าทา ผู้กู้ยังไม่ลงนามในแบบยืนยัน 2 ชุด
 7. นายณัฐพงศ์ โคตรธรรม เขียนวันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุผิด มาติดต่อที่แนะแนวทำใหม่
 8. นายมนต์สิทธิ์ สายสิน ผู้กู้ยังไม่ลงนามในแบบยืนยัน 1 ชุุด
 9. นายภาคิไนย ลาผม เซ็นสำเนาถูกต้องเพิ่มเติมลายเซ็นไม่เหมือนแบบยืนยัน
 10. นางสาวชลลดา จันทะพันธ์ เซ็นสำเนาถูกต้องเพิ่มเติมลายเซ็นไม่เหมือนแบบยืนยัน
 11. นางสาวจิรวดี แสนแก้ว เซ็นสำเนาถูกต้องเพิ่มเติมลายเซ็นไม่เหมือนแบบยืนยัน
 12. นางสาวเกสราภรณ์ บุดดีมี มาเซ็นแบบยืนยันเพิ่มอีก 1 ชุด
 13. นางสาวกนกวรรณ เคือหนองแวง ลายเซ็นไม่เหมือนผู้กู้เซ็นเอง
 14. นางสาวหทัยกาญจน์ เวียงหลวง มาเซ็นแบบยืนยันเพิ่มอีก 1 ชุด
 15. นายวีราชัย มุงคุณ ยังไม่ลงนามในแบบยืนยัน 2 ชุด
 16. นางสาวจินณณ์ฏิญา โพธิ์สุ เซ็นสำเนาถูกต้องเพิ่มเติมลายเซ็นไม่เหมือนแบบยืนยัน
 17. นางสาวนิษฐา บึงอ้อ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนมาใหม่ ให้เซ็นเป็นลายเซ็นไม่ใช่เขียนชื่อ+นามสกุล
 18. นางสาวชลธิชา ต่ออำนาจ ผู้กู้ยังไม่ลงนามในสัญญา 2 ชุด
ขอบคุณข้อมูล :ปุ๊ ปุ๊ ปุ๊

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *